Menu

Strana 1 od 8
Rezultati 1 - 9 od 69

NETIKS

Grid antena 24 dBi

ISM 2.4-2.5 GHz, N(ž) konektor, sa držačem za montažu

Panel antena 15 dBi eksterna

ISM 2.4-2.5 GHz, N(ž) konektor sa 30cm kabla

Yagi antena 18 dBi eksterna

ISM 2.4-2.5 GHz, N(ž) konektor, ugao po horizontali je 18

Yagi antena 15 dBi eksterna

ISM 2.4-2.5 GHz, N(ž) konektor, VSVR

Sektor antena 17 dBi / 90 stepeni za 5.4-5.725 GHz

ugao po horizontali 90 stepeni, ugao po vertikali 8 stepeni

Strana 1 od 8